wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.13 / 218 głosów
Kiedy pokrzywdzony - świadek może odmówić składania zeznań

Gdy zeznajesz jako świadek, masz obowiązek mówić prawdę i nie wolno Ci niczego ukrywać. Ponadto masz obowiązek odpowiadać na każde pytanie sądu. Od tej zasady istnieją wyjątki. W pewnych okolicznościach możesz uchylić się od odpowiedzi na pytanie,a nawet odmówić składania zeznań.

   Sąd, który wezwie Cię na rozprawę, będzie chciał ustalić twój stosunek do oskarżonego. Jeśli oskarżony jest dla Ciebie osobą najbliższą, masz prawo odmówić zeznań. Osobami najbliższymi są:

1. rodzice,
2. ojczym i macocha,
3. rodzeństwo,
4. małżonek,
5. twoje dzieci i ich małżonkowie,
6. twoi dziatkowie,
7. twoje wnuki,
8. konkubenci,
9. teściowie,
10. rodzeństwo twojego małżonka.

Możesz odmówić zeznań wobec byłego małżonka oraz dziecka, które zostało przez Ciebie adoptowane nawet, jeśli adopcja została rozwiązana.

UWAGA: Dla Ciebie nie są najbliższymi następujące osoby:

1. rodzeństwo twoich rodziców (ciotki i wujowie),
2. małżonkowie rodzeństwa twojego małżonka,
3. dzieci twojego rodzeństwa,
4. dzieci twojego adoptowanego dziecka,
5. dzieci ze wcześniejszych związków małżonków twoich dzieci.

    Pamiętaj o tym, że prawo odmowy zeznań dotyczy tylko osoby najbliższej. Jeśli w sprawie jest kilku oskarżonych, to możesz odmówić składania zeznań tylko wobec osoby, która jest dla Ciebie najbliższa.

Termin złożenia oświadczenia o odmowie składania zeznań

   Masz prawo odmówić składania zeznań przed rozpoczęciem pierwszego przesłuchania w sądzie. Jeśli nie odmówisz składania zeznań do tego czasu, masz obowiązek zeznawać i mówić prawdę.

   Jeśli wcześniej składałeś zeznania dotyczące najbliższej dla Ciebie osoby, to do rozpoczęcia przesłuchania przed sądem, masz prawo odmówić składania zeznań. Wtedy zapisy twoich zeznań zostaną zniszczone.

UWAGA: W powyższym przypadku masz prawo do odmowy zeznań pod warunkiem, że do czasu twojej odmowy nie zeznałeś niczego przed sądem.

   Dlatego pamiętaj, że nawet jeśli zeznajesz przeciwko osobie najbliższej przed Policją czy prokuratorem, możesz odmówić zeznań, pod warunkiem, że niczego jeszcze nie zeznałeś w sądzie i nie rozpoczęło się przesłuchanie sądowe.

Uchylenie się od odpowiedzi na pytanie

   Masz prawo uchylić się od odpowiedzi na pytanie (odmówić odpowiedzi na pytanie), jeśli odpowiedź mogłaby obciążyć Ciebie lub osobę najbliższą (osoby najbliższe wymieniono powyżej). Jeśli sąd zada Ci takie pytanie, musisz powiedzieć, że chcesz skorzystać z prawa uchylenia się od odpowiedzi na to pytanie, ponieważ może ona Ciebie obciążyć, czyli ujawnić, że Ty lub osoba dla Ciebie najbliższa popełniła przestępstwo.

   Jeśli osoba, co do której masz złożyć zeznanie, jest Ci szczególnie bliska, możesz odmówić składania zeznań. Warunek jest jeden - przed pierwszym pytaniem sądu musisz powiedzieć, że chcesz odmówić składania zeznań z tego powodu, że oskarżony jest dla Ciebie osobą szczególnie bliską. Musisz wyjaśnić sądowi, dlaczego ta osoba jest Ci szczególnie bliska (na przykład przyjaciel od serca).

UWAGA: Sąd może uznać twoją prośbę albo jej nie uznać. Jeżeli sąd nie uzna twojej prośby - musisz zeznawać.


Gdy zeznania mogą narazić Ciebie na hańbę

   Jeśli sąd zada Ci pytanie, na które odpowiedź jest dla Ciebie krępująca, ponieważ musisz ujawnić wstydliwe dla Ciebie fakty, możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyłączenie jawności rozprawy w zakresie twojego przełuchania.

UWAGA: W tym przypadku nie masz prawa odmówić zeznań ani uchylić się od odpowiedzi na pytanie.

   Już wiesz, kiedy możesz uniknąć zeznawania lub uniknąć odpowiedzi na konkretne pytania. Pamiętaj o tym, że twoje zeznania jako pokrzywdzonego służą twojemu interesowi, bowiem na ich podstawie będzie skazana osoba, która popełniła przestępstwo. Dlatego dobrze się zastanów, zanim zdecydujesz się odmówić składania zeznań. Czasami ochrona bliskiej osoby może doprowadzić do uniewinnienia osoby, która wyrządziła Tobie krzywdę.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-05-05 20:58:16    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-05-07 16:58:44
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi