wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.19 / 146 głosów
Kara za niezapłacenie podatku

Co grozi za niezapłacenie podatku w terminie? Jakie kary może wymierzyć urząd skarbowy?

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje, że zaczynają rosnąć odsetki za zaległość podatkową. Podatnik sam powinien te odsetki zapłacić w chwili spłaty podatku. Oczywiście urząd może przymusowo ściągnąć te odsetki.

Jeśli natomiast podatnik ukrywa dochody przed urzędem po to, aby płacić mniejsze podatki, to musi liczyć się z postępowaniem karno skarbowym.

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji,
przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
Jak widać kara jest surowa - nie dość, że urząd wyliczy nam podatek z odsetkami, który trzeba będzie zapłacić, to jeszcze dochodzi do tego dodatkowa kara w postaci grzywny czy nawet pozbawienia wolności.

Urząd ma prawo pobrać od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach - w wysokości 75% dochodu.

Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu. Ta regulacja dotyczy osób, które mają ciągłe problemy z zapłatą podatku na czas. Dlatego proszę nie wpadać w panikę, jeśli raz zdarzyło nam się nie zapłacić podatku na czas. W takich sytuacjach będziemy musieli zapłacić tylko odsetki.

 Z powyższego wynika, że sankcje za niezapłacenie podatku lub zapłacenie go po terminie są dość dotkliwe. Dlatego, jeśli mamy wątpliwości co do wysokości podatku, terminu zapłaty lub prowadzimy działalność gospodarczą - warto skorzystać z usług licencjonowanego doradcy podatkowego.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-08-25 14:44:21    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-08-25 15:01:29
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi