wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.74 / 203 głosów
Odwołanie od decyzji ZUS

Jak należy napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Przeważnie ZUS wydaje decyzje w sprawach rent i emerytur. ZUS opiera swoje decyzje na przepisach prawa i stanie faktycznym. ZUS wydaje decyzje administracyjne, które zawierają rozstrzygnięcie i uzasadnienie.

W normalnym trybie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji składa się do organu wyższej instancji. Organ taki postępuje według kodeksu postępowania administracyjnego, a jego decyzję można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W przypadku decyzji wydawanych przez ZUS procedura odwoławcza wygląda nieco inaczej.

Od decyzji ZUS przysługuje co prawda odwołanie, ale składa się je nie do organu wyżeszej instancji,a do sądu okręgowego. Sąd rozpatruje decyzję w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a nie kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że w razie odwołania sprawa trafia od razu do sądu. Na złożenie odwołania termin wynosi przeważnie miesiąc od daty otrzymania decyzji ZUS. Odwołanie składa się do sądu za pośrednictwem ZUS, a to oznacza, że odwołanie wysyła się pocztą na adres ZUS lub składa się w ZUSie w biurze podawczym. Natomiast na samym odwołaniu - piśmie umieszcza się nagłówek wedle poniższego wzoru:

Sąd  Okręgowy w Katowicach

ul.............

Katowice ...................

 

za pośrednictwem

ZUS w Katowicach

ul..............................

Katowice........................

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty dotyczące zaskarżonej decyzji. W odwołaniu możemy powoływac się albo na złą interpretację lub nieprawidłowe zastosowanie przepisów przez ZUS. Możemy także powoływać się na to, że ZUS opiera się na stanie faktycznym, który jest niezgodny z rzeczywistością. Aby nasze odwołanie miało jakieś podstawy, powinniśmy powołać dowody. Odwołanie powinno być spójne i logiczne - pozbawione emocjonalnych podtekstów i ataków na ZUS. Sąd bowiem będzie oceniał merytoryczne podstawy odwołania - czyli czy decyzja ZUSu jest zgodna z prawem i stanem faktycznym, czy jednak ZUS popełnił jakieś błędy.

Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych jest nieodpłatne (jeśli wynajmiemy adwokata czy radcę prawnego, to musimy zapłacić za jego usługi, chyba że zostaniemy zwolnieni od ponoszenia kosztów sądowych). Natomiast od wyroku sądu okręgowego przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego nie wymagająca przymusu adwokackiego czy radcowskiego, ale odpłatna - opłata wynosi 30 zł.

 

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2012-02-29 19:31:22    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2012-02-29 20:25:50
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi