wejście na forum wejście na forum
Ocena: 2.17 / 88 głosów
Odpis na fundusz socjalny 2013

Ile wyniesie odpis na ZFŚS w 2013 roku?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w nowej ustawie budżetowej odpis na fundusz socjalny nie ulegnie zmianie i będzie wynopsił tyle samo, ile w 2012 roku.

Odpisy na ZFŚS w 2013 r. (tak jak w 2011 i 2012 r.) będą wynosiły:

1) odpis podstawowy 37,50% - 1093,93 zł,

2) odpis na jednego pracownika młodocianego:

- w pierwszym roku nauki 5% - 145,86 zł,

- w drugim roku nauki 6% - 175,03 zł,

- w trzecim roku nauki 7% - 204,20 zł,

3) odpis podwyższony 50% - 1458,57 zł,

4) zwiększenie 6,25% - 182,32 zł

5) zwiększenie 7,5% - 218,79 zł.

Powyższa wysokość wynika z art. 5b, który zgodnie z ustawą okołobudżetową został dodany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Pamiętaj, że w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania można ustalić inną wysokość odpisu na fundusz niż wynika to z ustawy.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2013-01-02 10:13:18    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2013-01-02 10:19:34
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi