wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.5 / 215 głosów
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony? Jak liczymy termin wypowiedzenia umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostac złóżone pisemnie wobec drugiej strony. Pracodawca musi zadbać o to, aby pracownik pokwitował odebranie wypowiedzenia. Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę z każdej przyczyny. Natomiast pracodawca musi uzasadnić w wypowiedzeniu przyczynę chęci rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony.

UWAGA: Na wypowiedzeniu sporządzonym przez pracodawcę musi znajdować się pouczenie o prawie odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. W pouczeniu należy wskazać termin, w którym można takie odwołanie złożyć.

Wypowiedzenie powinno także zawierać termin wypowiedzenia.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy, czyli:

1. okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2. okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3. okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Jak należy liczyć okres wypowiedzenia?

W prawie pracy okres wypowiedzenia liczy się inaczej niż termin w innych gałęziach prawa. Okres wypowiedzenia, który obejmuje tydzień lub miesiąc kończy się w sobotę (jeśli to jest tydzień, dwa tygodnie itp) lub w ostatnim dniu miesiąca (jeśli jest to miesiąc, trzy miesiące itp.).

Jeżeli otrzymujemy wypowiedzenie z terminem miesięcznym to okres wypowiedzenia kończy się na koniec następnego miesiąca, np. wypowiedzenie otrzymano 17 maja, okres wypowiedzenia upływa 30 czerwca.

Jeśli otrzymujemy wypowiedzenie z terminem tygodniowym, to okres wypowiedzenia kończy się w sobotę w następnym tygodniu, np. otrzymano wypowiedzenie w środe 15 marca, okres wypowiedzenia upływa w sobotę 25 marca.

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę?

1. w okresie urlopu pracownika

2. w czasie usprawiedliwionej nieobecności,

3. w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

4. w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego,

5. po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, jeśli termin rozpoczęcia urlopu przypadały w czasie trwania stosunku pracy,

6. w przypadku młodocianych w okresie przygotowania zawodowego (pracodawca z pewnych powodów może wypowiedzieć umowę),

7. w okresie czynnej służby wojskowej,

8. w okresie odbywania przez męża pracownicy czynnej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawce stosunku pracy z tą pracownicą może nastąpić wyłącznie z jej winy,

9. w razie inwalidztwa wojennego lub związanego ze służbą wojskową wypowiedzenie może nastąpić tylko z ważnych przyczyn po uzyskaniu zgody starosty.


FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-05-18 15:09:05    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-05-18 15:30:40
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi