wejście na forum wejście na forum
Ocena: 2.36 / 172 głosów
Rozwiązanie adopcji

Poprzez uzyskanie orzeczenia sądowego można rozwiązać adopcję niepełną oraz pełną rozwiązywalną. Nie można rozwiązać adopcji całkowiten (inaczej pełnej nierozwiązywalnej).

Rozwiązania adopcji może żądać adoptowane dziecko jak i osoby, które je zaadoptowały. Aby sąd rozwiązał adopcję, muszą wystąpić ważne powody. Rozwiązanie adopcji jest możliwe tylko przy uzwględnieniu dobra małoletniego dziecka.

Jeśli powyższe okoliczności nie wystąpią, nie będzie można rozwiązać adopcji nawet za zgodą obu stron.

Jak rozumieć ważne powody? Ważne powody mogą dotyczyć różnych sytuacji życiowych. O tym, czy te powody są rzeczywiście na tyle ważne, żeby rozwiązać adopcję, zdecyduje sąd. Powodem może być brak więzi, nieodwracalny rozkład więzi, wrogość itp.

Odnośnie dobra dziecka - tę przesłankę należy rozumieć w ten sposób, że nie można rozwiązać przysposobienia, jeśli sprzeciwia się to dobru małoletniego dziecka.

UWAGA: Wina za rozkład więzi rodzicielskiej nie jest przesłanką do rozwiązania adopcji, ale ma wpływ na ocenę przesłanej rozwiązania adopcji.

Rozwiązanie adopcji niesie za sobą ważne skutki prawne. Co się zmienia po rozwiązaniu adopcji?

1. zmienia się stan cywilny dziecka, ustaje pokrewieństwo między dzieckiem a adoptującymi oraz powinowactwo. Dziecko zachowuje jednak nazwisko imię, które nabyło w związku z adopcją. Niemniej z ważnych powodów sąd może przywrócić dziecku nazwisko, jakie nosiło przed adopcją. Ważne powody ocenia sąd.

2. ustaje władza rodzicielska adoptujących na adoptowanym dzieckiem.

3. dziecko oraz adoptujący rodzice nie dziedziczą po sobie. Z kolei dziecko dziedziczy po jej naturalnej rodzinie.

UWAGA: Zasady dziedziczenia dziecka po adoptujących rodzicach i ich rodzinach są różne w zależności od rodzaju adopcji. Jeśli chcesz poznać zasady dziedziczenia dla adopcji pełnej rozwiązywalnej i niepełnej, zapoznaj się z artykułami znajdującymi się na naszej stronie.

4. ustają wzajemne obowiązki alimentacyjne. W wyjątkowych sytuacjach możiwa jest kontnuacja obowiązku alimentacyjnego. Jeśli sąd w tej sprawie się nie wypowie, to oznacza, że obowiązki wygasły.

Rozwiązanie adopcji stanowi bardzo przykrą i nieprzyjemną procedurę, podobnie jak rozwód. W tej sprawie orzeka sąd opiekuńczy.

FORUM

 

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-01-04 16:02:39    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-01-04 16:04:54
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi