wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.32 / 140 głosów
Sądowe ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a ojciec go nie uznał, istnieje możliwość sądowego ustalenia ojcostwa.

Sądowe uznanie jest  także możliwe, gdy mężczyzna uważa, że jest ojcem dziecka, a kobieta temu zaprzecza lub się sprzeciwnia uznaniu ojcostwa.
W razie adopcji pełnej rozwiązywalnej i niepełnej także można ustalić sądowo ojcostwo. .

Powstaje zatem pytanie, kiedy można ustalić ojcostwo?

1. gdy wystąpi domniemanie prawne, wedle którego ojcem dziecka jest ten mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie wcześniej niż w 300 i nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem się dziecka. Jak widać, na rozprawie ujawnia się bardzo intymne szczegóły.

To domniemanie musi wykazać osoba, która domaga się ustalenia ojcostwa. Domniemanie można obalić w ten sposób,  że przedstawi się dowody na to, że mężczyzna, którego ojcostwo chcemy ustalić, nie obcował cieleśnie z kobietą we wspomnianym powyżej okresie. Można także udowodnić, że w powyższym okresie matka obcowała cieleśnie także z innym mężczyzną.

Generalnie najczęściej korzysta się z grupowego badania krwi, które pozwala jednoznacznie ustalić, czy mężczyzna jest ojcem dziecka, czy też nie.


Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić:
1. matka,
2. prokurator,
3. domniemany ojciec,
4. dziecko po uzyskaniu pełnoletności.

Gdy sąd wyda orzeczenie o ustaleniu ojcostwa, ulega zmianie stan cywilny dziecka.Dziecko nosi nazwisko, o którym sąd orzeka stosując przepisy o uznaniu dziecka. Poza tym na skutek wyroku ojcu zaczynają przysługiwać prawa rodzicielskie. Pomiędzy dzieckiem a rodziną ojca i ojcem powstaje wzajemne prawo do dziedziczenia oraz obowiązek alimentacyjny. Ponadto sąd może nałożyć na ojca obowiązek uczestniczenia w utrzymaniu matki dziecka - ale nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Poza tym ojcec powinien także przyczynić się do wydatków, jakie matka dziecka poniosła w związku z ciążą i porodem.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-01-17 19:16:56    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-01-17 19:20:45
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi